Comment la Musique Modifie Notre Cerveau ?

Comment la Musique Modifie Notre Cerveau ?Résumé :
Les observations cliniques en neurologie ont suggéré dès la fin du 19ème siècle que notre cerveau présentait une réponse singulière à la musique, notamment au regard des capacités liées au langage. C’est à la fin du 20ème siècle, avec la révolution de l’imagerie cérébrale, que l’étude des effets de l’écoute et de la pratique musicale a pris soudain une autre dimension. Étudier et comprendre les liens entre musique et cerveau c’est mieux comprendre comment le cerveau est modifié par des expériences et des apprentissages (neuroplasticité), et également tenter d’expliquer quels sont les mécanismes qui permettent à la musique d’être thérapeutique.
Conférence donnée à l’Espace des Sciences par Hervé Platel – professeur de Neuropsychologie, Inserm U1077, Université de Caen

Source : www.lairedu.fr

Le Professeur Erik SCERDER qui Favorise Enormément l’Utilisation de la Musique

Le Professeur Erik SCERDER qui Favorise Enormément l'Utilisation de la MusiqueMuziek & Hersenverbindingen
Prof. dr. Erik Scherder heeft aangetoond dat muziek een positief effect heeft op de verbindingen tussen de verschillende gebieden in het brein.
Tussen taalgebieden, het geheugen, het bewegingscentrum en tussen alle gebieden waar betekenis wordt gegeven aan zintuiglijke prikkels.

Muziek raakt iets aan, waar een ziekte als dementie geen vat op heeft

Hulpmiddel in de zorg
Mensen met dementie krijgen door het luisteren naar muziek herinneringen terug. Kinderen met autisme leren zich door muziek beter te uiten. Mensen die een herseninfarct hebben gehad, kunnen met behulp van de muziek hun spraak leren verbeteren. Doordat muziek positieve gevoelens oproept, kan het ondersteunen bij stressvolle momenten in de dagelijkse zorg.

Tegen stress, pijn & angst
Ook in het ziekenhuis wordt muziek ingezet als middel tegen pijn, stress en angst, bijvoorbeeld ter voorbereiding op een operatie. En zo zijn er nog veel meer voorbeelden te noemen. Alle reden om vaker muziek in te zetten als hulpmiddel in de zorg.

Het lost taken op
Hoogleraar klinische neuropsychologie Erik Scherder heeft zich verdiept in het effect van muziek op de hersenen.’Door muziek te maken worden taken opgelost die je als man van zestig minder goed zou doen, omdat er een leeftijdsgerelateerde achteruitgang is.’

Als je luistert naar muziek waar je van houdt ontstaan er verbindingen in je hersenen

Kurt Masur
Van de vorig jaar overleden dirigent Kurt Masur komt de uitspraak
“voor iedere muziekdocent die je ontslaat, moet je honderd politie-agenten aannemen”

Ontwikkeld van empathie
Erik Scherder is te veel wetenschapper om de aansprekende oneliner van Kurt Masur zonder reserves te onderschrijven. Maar in feite im-pliceert hij iets vergelijkbaars wanneer hij erop wijst dat muziek beluisteren, en vooral zelf muziek maken, enorm bijdraagt aan de ontwikkeling van het empathische vermogen.

Kinderen & Muziek
Daar is namelijk wél onderzoek naar gedaan. Scherder: “Gottfried Schlaug heeft aangetoond dat bij kinderen die musiceren de ver-bindingsbalk tussen de beide hersenhelften, het corpus callosum, groter wordt. Die hersenhelften gaan daardoor beter met elkaar communiceren. En dat is ongelooflijk belangrijk.”

Kan muziek zorgen voor meer empathie in de wereld?
Een vioolconcert in plaats van een vuurgevecht

waar zit empathie?
Hij pakt het plastic hersenmodelletje dat voor hem op tafel ligt, trekt de twee helften van elkaar, en wijst met de vingers naar de doorsnede. “Kijk, hier. Vooral de overbrugging van de voor- kant, orbitofrontaal, naar achteren is enorm belangrijk voor de sociale cognitie. Empathie dus. Bij musici zie je het volume van dit soort baansystemenen sterk toenemen.”

De Franse geriater Yves Rolland
Toonde aan dat mensen met alzheimer minder snel achteruit gaan als ze regelmatig bewegen, twee keer per week een uur. In zijn experiment bewogen 67 mensen met alzheimer van gemiddeld 83 jaar twee keer per week een uur.

Het ging om stevig wandelen, maar ook om oefeningen voor  uithoudingsvermogen, kracht in de benen, en balans. Er was  ook een controlegroep, 67 vergelijkbare patiënten kreeg de gangbare normale zorg.

Minder achteruitgang
Na een jaar was de achteruitgang in het uitvoeren van normale dagelijkse activiteiten, bijvoorbeeld opstaan, aankleden, lopen en naar het toilet gaan, bij de getrainde patiënten minder dan bij de ongetrainde. Het verschil was ongeveer een derde. Dus als degene met alzheimer goed beweegt levert dat gemak op voor mantelzorgers en verzorgenden.

Favoriete muziek maakt het hele brein actief
Dat is wat we willen!

Heavy metal goed?
Maakt het nog uit wat voor muziek er beluisterd of gespeeld wordt? “Over dat luisteren, daar is literatuur over. Ze hebben non experts naar allerlei soorten muziek laten luisteren, klassiek, tonaal en ato- naal, maar ook naar heavy metal. In de studies kwam heavy metal eruit als angst- en stressverhogend.

Chronische stress
De hartfrequentie gaat omlaag, de bloeddruk gaat omhoog. Dat is een klinisch symptoom van mensen die heel lang chronische stress ervaren. Die muziek heeft dus een negatieve impact op je systeem – als je er niet van houdt tenminste.”

Rood of Groen?
Scherder pakt zijn laptop erbij en scrollt door de resultaten. Fascinerende aanblik. Hoe langer de rode lijn, hoe sterker het gevoel van agitation bij de luisteraar. Bij een lange groene lijn is sprake van veel joy.
Scherder laat zien hoe de lijnen bij klassieke muziek eruit-zien. Een prachtlied van Schumann, erg groen, dus met veel joy. Arnold Schönbergs Erwartung, heel erg rood.

Beethoven, Schönberg of heavy metal iedereen zijn eigen smaak

Houden van maakt verbinding
“Maar als je luistert naar muziek waarvan je houdt, en dat kan dus ook Beethoven of Schönberg of heavy metal zijn, dan zie je heel andere waarden en dat is ook best logisch.

De Pariëtaallob
Als je er niet van houdt, doet alleen de pariëtaallob het een beetje aan de achterkant en de precuneus wordt actief. Hou je er wel van dan zie je in de hersenen allerlei “samenwerkingen” in het netwerk ontstaan, waarbij niet alleen de pariëtaallob, maar ook de dorsola-terale prefrontale cortex een rol speelt. En dat is wat je wilt”.

Ook al klinkt jouw gepingel nergens naar de hersencellen worden toch actief

De professor speelt viool
Erik Scherder is inmiddels ook zelf aan het musiceren geslagen. Hij speelt nu al twee jaar viool. “In het programma dat ik met de Finse violist Pekka Kuusisto donderdagavond in het Concertgebouw mocht doen, kom ik in het donker spelend op”.

Het is niets en toch…..
Simpel melodietje. Het lijkt natuurlijk nergens op dat zeg ik ook tegen het publiek. “U vond het niks, en ik ook niet. Maar laten we even in mijn brein kijken.

Wat zien we?
De prefrontale cortex doet echt goed mee! Er worden daardoor taken opgelost, die je als man van zestig anders minder goed zou doen, omdat er een leeftijdsgerelateerde achteruitgang is.

Sommige hersencellen gaan dood, maar zeker niet allemaal

Wat gebeurt bij dementie?
Veel mensen denken dat bij dementie hersencellen afsterven. Maar dat is de halve waarheid, zegt Erik Scherder “Sommige hersencellen gaan dood, maar zeker niet alle. Een kenmerk van dementie is atrofie, oftewel verschrompeling.

Kleiner cellen
Een kenmerk van dementie is atrofie, oftewel verschrompeling. De zenuwcellen worden kleiner, maar er is nog wel degelijk sprake van stofwisseling in die cellen”. Wat dat betekent?

Maar te reactiveren
Er zijn in de hersenen nog gebieden die je kan reactiveren. Je kunt ze niet genezen, maar wel weer in beweging breng-en. Bijvoorbeeld door letterlijk te bewegen of door te gaan luisteren naar muziek.

Wat bleek? Met een aspirientje trad er al een geweldige verbetering op

Pijn bij dementie
Erik Scherder: “Als mensen met dementie pijn hebben, kom je er vaak niet achter. Omdat het pijnsignaal er niet is. Of het is er wel maar ze kunnen het niet meer aanduiden en de verzorgenden of arts herkennen het niet”.

Dementerende ouderen met pijn kunnen agressief, verward gespannen of onrustig worden. “Maar dan denken partner of verzorgenden niet direct aan pijn”, zegt Scherder.

Onrust & Agressie
Dementerende ouderen met pijn kunnen agressief, verward gespannen of onrustig worden. “Maar dan denken partner of verzorgende niet direct aan pijn” zegt Scherder.

Pijnbestrijding
De bestrijding van pijn staat echter nauwelijks op de agenda bij ouderen met dementie. Uit onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat kankerpatiënten met Alzheimer aanzienlijk minder pijn-
stillers krijgen dan degenen zonder dementie. Zegt Scherder verbaasd. Dus als je oud wordt met een dementie, is pijn opeens geen item meer?

In deze studie werd het Haldol vervangen door een gewoon aspirientje

Het aspirientje
Erik Scherder spreekt graag over de wetenschappelijke studie rond een groep ouderen met dementie die kalmeringsmiddel haldol kregen omdat zij aan ‘matige agitatie’ leden.

Dit betekent, dat al deze ouderen vaak onrustig waren. Helaas waren zij niet meer in staat om te vertellen wat hen scheelde. In deze studie werd het antipsychoticum Haldol vervangen door een gewoon aspirientje.

Wat bleek? Er trad een geweldige verbetering op. Hun stemming verbeterde en ze namen vaker deel aan sociale activiteiten, zegt Erik Scherder. Hij weet zeker dat dementerenden zich prettiger zullen voelen en mobieler worden als hun pijn wordt behandeld. Pijn weerhoudt je immers om mee te doen met activiteiten. En het kan zelfs leiden tot depressie.

Bij alzheimer wordt veel vernietigd behalve het zogeheten S1-gebied

Aanraken & Knuffelen
Mensen met Alzheimer aanraken, knuffelen en strelen is heel belangrijk zegt Scherder. Bij alzheimer worden veel pijnkernen vernietigd, behalve het zogeheten S1-gebied:

Dat is het primair somatisch sensorisch gebied waar alle zintuiglijke prikkels binnenkomen. Wat dat betekent? In het eindstadium van alzheimer, komt de tastprikkel nog aan. De tastzin blijft het langst in intact. Communiceren met mensen met vergaande alzheimer gaat dus het beste via de tastzin, zegt Scherder.

In een verrijkte omgeving is er muziek en zijn er creatieve activiteiten

De verrijkte omgeving
In een verrijkte omgeving krijgen mensen met alzheimer veel meer prikkels. Waardoor hun hersenen meer & beter gaan functioneren. Dat blijkt uit de vele prachtige neuro-biologische studies.

In een verrijkte omgeving is er muziek zijn er creatieve activiteiten, mensen met wie je kan praten en met wie je kan eten. Er is voldoende daglicht en je komt buiten. Mensen die hangen of slapen, missen de totale invloed aan prikkels en informatie, en zakken sneller weg in de alzheimer.

Als praten niet meer kan is contact nog mogelijk via de muziek en het bewegen

Eenvoudige middelen zijn het
Muziek is een geweldige prikkel voor de hersenen. Het heeft  een positief effect op het gedrag en kan taalstoornissen ver- minderen.

Mensen met alzheimer leven vaak op als ze muziek horen die ze van vroeger kennen. Dit laat zien laat zien hoe je met een- voudige middelen kunt bijdragen aan meer welbevinden en meer kwaliteit van leven voor degene met alzheimer.

Het zingen van een liedje tijdens het wassen, zachte muziek bij het opstaan, een dansje in de kamer, even naar buiten. En als praten niet meer kan is contact nog mogelijk via de muziek en het bewegen.

Muziek maken is dus op alle fronten levens bevorderend. Waarom dan bezuinigingen op het muziekonderwijs?

Dat is idoot
“Dat is niet te rijmen. Het is idioot. Ik laat geen gelegenheid onbenut om dit te benadrukken. “Hij wijst op projecten, ook in Amsterdam, waar kansarme kinderen met muziek in aanraking worden gebracht wat op den duur allerlei economisch meetbare voordelen voor de maatschappij oplevert, om nog maar te zwijgen over de persoonlijke ontwikkeling van de kinderen zelf. Waarom stelt Den Haag daar dan niet veel meer geld voor beschikbaar, zou een vraag kunnen zijn.

Waarom niet meer geld voor muziekonderwijs?
Dat zou een vraag kunnen zijn.

Erik Scherder in de Tweede Kamer?
Scherder: “Met de politiek aan tafel komen is lastiger dan je denkt. We hadden ooit 5 afspraken met de Tweede Kamercommissie van de PvdA en die zijn alle vijf afgezegd. En niet door mij. ”

Ik zou zeggen: “laat me net zoals die Franse econoom Thomas Piketty in de Tweede Kamer een presentatie houden om te tonen waar de cen- ten heen moeten. Kost ze een half uurtje.”

Ga aan de slag met het Beknopte 5 Stappenplan en geeft dat muziek-geluk aan degene met alzheimer en realiseer tegelijk hiermee zorggemak laat-je-hersenen-niet-zitten-

Tekst op deze pagina is uit een interview van Erik Voermans

Source : www.alzheimermuziekgeluk.nl

Les Zones du Cerveau Réagissent-Elles Différemment Selon le Type de Musique ?

Les Zones du Cerveau Réagissent-Elles Différemment Selon le Type de Musique ?Connaît-on les zones du cerveau qui sont activées quand on écoute de la musique ? Réagissent-elles de façon identique qu’on passe du hard rock ou une comptine ?

Les réponses avec Hervé Platel, professeur de neuropsychologie :

« Avec une comptine on va être plus sur des réseaux cérébraux qui touchent au langage, au sens que l’on va pouvoir donner aux mots. La musique n’a pas forcément de sens en tant que telle. C’est une impression. Il y a beaucoup de choses au niveau de la musique qui va faire que le cerveau réagit. C’est perceptif mais cela agit aussi sur la mémoire, sur l’émotion, sur la motricité. Il ne faut donc pas raisonner sur un facteur. »

Source : www.allodocteurs.fr

Comment se Déroule une Séance de Musicothérapie ?

Comment se Déroule une Séance de Musicothérapie ?Les réponses avec Cécilia Jourt-Pineau, musicothérapeute :

« Les bienfaits du chant en chorale sont multiples. Il y a des bienfaits au niveau de la respiration, de la détente musculaire… Chanter crée des vibrations et cela permet aussi de faire partie d’un ensemble. La musique est à la fois quelque chose d’intime, de très profond, mais c’est aussi quelque chose que l’on partage avec les autres. C’est un moment partagé qui est à la fois intense pour soi mais aussi pour les autres par rapport aux relations et aux liens que l’on tisse.

« En cancérologie, on est sur un protocole individuel qui se passe dans les chambres des patients, qui dure environ de 45 à 50 minutes et qui est axé autour de la musicothérapie réceptive. En musicothérapie, on a deux axes : on parle de musicothérapie active qui sera plutôt du côté de la chorale, du chant, de la pratique instrumentale dans différents contextes et avec différentes méthodes. Il y a également la musicothérapie réceptive qui est plutôt basée sur l’écoute à la fois sonore ou musicale.

« Les cibles majeures au Val-de-Grâce sont la prise en charge de la douleur, l’anxiété, la qualité de vie, la fatigue… Il peut aussi s’agir de troubles de la communication, un sentiment d’isolement, une difficulté passagère face au traitement… Le protocole dure 45 minutes avec une phase d’accueil où le patient va choisir sa propre musique. Il n’y a pas de bonnes ou de mauvaises musiques en musicothérapie réceptive. Des patients se relaxent avec du hard rock et d’autres avec du Mozart. Mais si on met du Mozart à une personne qui aime le hard rock, ça ne va pas fonctionner.

« Suite à cette écoute de 20 minutes d’un montage musical, qui va associer dix à douze morceaux, la séance ressemble à une séance d’hypnose avec une phase d’induction où plusieurs paramètres vont être modifiés au fur et à mesure des morceaux qui vont s’enchaîner. Il y a ensuite une phase de relaxation profonde et une phase de réveil. Suite à cette écoute, le patient va verbaliser ce qu’il a ressenti, les émotions, peut-être des souvenirs… Il pourra aussi s’exprimer sur sa maladie et sur les difficultés qu’il rencontre. »

Source : www.allodocteurs.fr

La Musicothérapie, Source de Bienfaits

La Musicothérapie, Source de BienfaitsLa musicothérapie utilise le pouvoir de la musique pour apporter espoir et guérison à des milliers de personnes ayant des besoins spécifiques. Guylaine Vaillancourt est une musicothérapeute convaincue. Pour elle, « la musique établit une communication qui va au-delà des mots.

C’est un outil qui peut réellement avoir un effet positif dans la vie des enfants ayant des besoins spéciaux. » Elle travaille dans le domaine de la santé depuis 1978, d’abord comme infirmière, puis comme musicothérapeute depuis 1990. Elle détient un baccalauréat de l’Université du Québec à Montréal, une maîtrise en musicothérapie de l’Université de New York, un doctorat de l’Université Antioch (Ohio) ainsi qu’une formation en Musique et imagerie guidée (Bonny Method of Guided Imagery and Music) obtenue du Creative Arts Therapies Institute de New York. Elle s’est spécialisée en santé mentale puis en oncologie et soins palliatifs. Elle est professeure adjointe en musicothérapie au département des thérapies par les arts de l’Université Concordia depuis 2009. Un reportage de la série Campus de Canal Savoir.

Source : www.lafabriqueculturelle.tv

La Musicothérapie Chez les Patients Atteints de Troubles du Spectre Autistique

Question

Nous avons examiné les preuves concernant l’effet de la musicothérapie chez les personnes atteintes de troubles du spectre autistique (TSA). Nous avons comparé la musicothérapie ou de la musicothérapie en plus des soins standard à l’absence de traitement, un traitement similaire sans la musique (traitement « placebo »), ou des soins standard.

Contexte

Les patients atteints de TSA présentent des difficultés d’interaction sociale et de communication. La musicothérapie utilise des expériences musicales et les relations développées grâce à elles pour permettre aux personnes de se lier à d’autres, de communiquer et de partager leurs sentiments. La musicothérapie permet donc d’aborder certains des principaux problèmes rencontrés par les patients atteints de TSA. Nous avons voulu déterminer si la musicothérapie aide les personnes atteintes de TSA en comparaison à d’autres alternatives.

Les caractéristiques de l’étude

Nous avons inclus 10 études avec un nombre total de 165 participants. Les études ont porté sur les effets à court et moyen terme d’interventions en musicothérapie (une semaine à sept mois) pour les enfants atteints de TSA.

Principaux résultats

La musicothérapie a fourni des résultats supérieurs à la thérapie placebo ou à des soins standard en ce qui concerne l’interaction sociale et les capacités de communication non verbale et verbale, l’initiation d’un comportement et la réciprocité socio-émotionnelle. La musicothérapie a également fourni des résultats supérieurs à une thérapie « placebo » ou à des soins standard dans les domaines de l’adaptation sociale, de la joie, et de la qualité des relations parents-enfants. Aucune des études incluses ne rapportait d’effets secondaires causés par la musicothérapie.

Qualité des preuves

La qualité des preuves était modérée pour l’interaction sociale en dehors du contexte de la thérapie, l’initiation d’un comportement, l’adaptation sociale et la qualité de la relation parents-enfants, et faible pour les trois autres critères de jugement principaux (les capacités de communication non verbale en dehors du contexte thérapeutique, les capacités de communication verbale en dehors du contexte thérapeutique et la réciprocité socio-émotionnelle). Les raisons de la qualité limitée des preuves étaient des problèmes liés à la conception de l’étude et au petit nombre de patients recrutés pour ces études.

Conclusions des auteurs

La musicothérapie pourrait aider les enfants atteints de TSA à améliorer leurs compétences dans des domaines importants tels que l’interaction sociale et la communication. La musicothérapie pourrait également contribuer à augmenter les compétences d’adaptation sociale chez les enfants atteints de TSA et à promouvoir la qualité des relations parents-enfants. Certaines des études incluses comprenaient des interventions qui correspondent bien à un traitement dans la pratique clinique. Il faudra effectuer des recherches supplémentaires mieux conçues et portant sur un plus grand nombre de patients. Il est important d’examiner spécifiquement la durée des effets procurés par la musicothérapie. L’application de la musicothérapie exige une formation universitaire et clinique spécialisée. Ceci est important lorsque les résultats de cette revue sont appliqués dans la pratique.

Conclusions des auteurs :
Les résultats de cette revue mise à jour apportent les preuves que la musicothérapie pourrait aider les enfants atteints de TSA à améliorer leurs compétences dans les domaines des critères de jugement principaux qui constituent le noyau de la maladie, parmi lesquels l’interaction sociale, la communication verbale et la réciprocité socio-émotionnelle. La musicothérapie pourrait également aider à améliorer les compétences de communication non verbale dans le contexte thérapeutique. De surcroît, dans les domaines des critères de jugement secondaires, la musicothérapie pourrait contribuer à augmenter les compétences d’adaptation sociale chez les enfants atteints de TSA et à promouvoir la qualité des relations parents-enfants. Contrairement aux études incluses dans une version précédente de cette revue publiée en 2006, les nouvelles études comprises dans cette mise à jour ont amélioré l’applicabilité des résultats à la pratique clinique. Des recherches supplémentaires portant sur de plus grands effectifs et des critères d’évaluation généralisés sont nécessaires pour corroborer ces résultats et pour examiner la durabilité des effets de la musicothérapie. Pour l’application pratique des résultats de cette revue, il est important de tenir compte du fait que la musicothérapie exige une formation universitaire et clinique spécialisée.

Source : www.cochrane.org

La Musicothérapie en Oncologie

Nathalie Leduc, musicothérapeute au CHU Sainte-Justine, est détentrice d’une maîtrise en musicothérapie de l’université Drexel à Philadelphie. Elle a travaillé pendant dix ans en soins palliatifs auprès d’adultes dans divers hôpitaux de McGill. Elle supervise des étudiants depuis 1997.

La musicothérapie a été la première forme de thérapie par les arts à être implantée au CHU Sainte-Justine. C’est au Centre de Cancérologie Charles-Bruneau qu’elle a vu le jour en février 2005.
En oncologie pédiatrique, la musicothérapie vise principalement à aider à l’adaptation à la maladie et à l’hospitalisation. Au-delà de la parole, elle offre un mode d’expression privilégié dans ce que le jeune vit par rapport à sa maladie et à l’hospitalisation. Le jeune peut être accompagné à différentes étapes de sa maladie (annonce du diagnostic, traitements, rémission, rechute, greffe de moelle, soins intensifs, soins palliatifs).

La musicothérapie favorise le développement optimal de l’individu sur les plans physique, cognitif, affectif, identitaire et social.

Elle permet entre autres:

  • D’apporter un soutien lors de procédures médicales douloureuses et invasives
  • De soulager la douleur et l’anxiété
  • D’apporter une source stimulante afin de maintenir la motivation et ainsi de prévenir la démoralisation
  • D’enrichir les liens d’attachements mère-bébé
  • De faciliter l’expression de soi à un niveau non verbal par l’entremise de la musique
  • D’apporter une source de confort et de réconfort auprès du jeune et de ses proches dans les derniers instants de vie

Source : www.chusj.org

Se Soigner Avec la Musique et le Son

Se Soigner Avec la Musique et le SonLes anciens déjà utilisaient la musique et le son pour guérir. Aujourd’hui, la musicothérapie et les concerts de bols chantants tibétains rencontrent un réel engouement. Point sur leurs vertus thérapeutiques et harmoniques.

En 2009, l’Opéra du Rhin a donné à Strasbourg un unique récital de chant pour les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer. L’an dernier a eu lieu au centre de culture asiatique Les Temps du Corps, un concert de bols taoïste auquel assistaient des médecins chinois. De nouvelles études ont mis en évidence les bienfaits de la musicothérapie, qui fait son entrée, encore de manière anecdotique, à l’hôpital, dans les maternités. Tandis que les concerts de bols chantants tibétains et de cristal se multiplient… Zoom sur les vertus thérapeutiques de la musique et du son !

A l’origine déjà

De tous temps, l’humanité a investi l’aspect guérisseur de la musique. Tambour des chamans, bols chantants des moines tibétains, ragas indiens… Les hommes ont utilisé le son pour libérer les blocages et les disharmonies qui pouvaient les affecter. Les indiens d’Amérique jouaient de la flûte en bois de bouleau pour soigner les rhumatismes, et en Ellébore pour les maladies nerveuses. En Chine ancienne, le chef de l’orchestre impérial était un médecin, compositeur d’œuvres thérapeutiques. Dans la Grèce antique, les médecins grecs se référaient à la gamme pythagoricienne pour la classification des différents pouls. Une bonne musique pouvait donc conduire l’âme agitée vers l’ordre et l’intégration, et inversement vers le désarroi. En France, c’est Philippe Pinel, le fondateur de la psychiatrie, qui, au tout début du XIXème, introduisit la musique dans les asiles (chœurs, fanfares, concerts). Pour les praticiens actuels de musicothérapie, une discipline d’art thérapie, le corps humain est comme un instrument de musique, une véritable caisse de résonance avec son ossature, sa musculature, ses cordes vocales, qui vibre au diapason de ce qui l’entoure. Et plus spécifiquement encore à la musique.

Santé et musicothérapie

La musique ! Le célèbre psychiatre et neurologue Oliver Sacks lui doit son retour à la mobilité après une mauvaise chute d’escalade qui le priva de l’usage d’une de ses jambes. Au-delà de l’aspect spectaculaire de son expérience, relatée dans son ouvrage Musicophilia, contribuant sans doute à l’essor de cette pratique, la musicothérapie s’impose comme l’une des branches d’art thérapie la plus populaire. En séance individuelle, ou en groupe, elle se pratique en mode réceptif, ou bien actif. Dans la première, le thérapeute utilise un support musical ou joue d’un instrument. La musique agit à la fois sur les plans physiques et émotionnels, entraînant de profondes résonances affectives, et stimulant chez le patient, dans un état relaxé et réceptif, des images, des pensées ou des sentiments qui peuvent être par la suite interprétés, conscientisés avec le thérapeute. Dans la seconde version, active cette fois, les patients sont invités à jouer des instruments, où à s’exprimer vocalement. Cette exploration fait office de préalable (un bilan psychomusical), à une prise en charge thérapeutique.

Si elle est habituellement préconisée pour des personnes rencontrant des difficultés comportementales, ou relationnelles, le champ de ses applications dans le domaine de la santé fait aujourd’hui l’objet de recherches. Notamment dans le cadre de la maladie d’Alzheimer, et de la prise en charge de la douleur. Des recherches menées à l’Hôpital Gui de Chaliac à Montpellier par le professeur Jacques Touchon ont établi que les séances permettent une stimulation des fonctions cognitives en favorisant des encodages mnésiques et des évocations de souvenirs. Des résultats corroborés par la psychanalyste et musicothérapeute Edith Lecourt : « certains morceaux peuvent réveiller des pans entiers de mémoire enfouis, par le biais des émotions ».
Ce lien émotionnel avec la musique proviendrait-il du fait que nous arrivons au monde avec une histoire musicale ? Les chercheurs s’accordent à penser qu’à sept mois de développement utérin, le fœtus entend les bruits et les sons. Ces sensations auditives seraient transmises par la voie des conductions osseuses. En cas de traumatisme, la musique permettrait donc de rétablir tout un champ émotionnel et mémoriel. Des vertus que l’on peut également expérimenter au quotidien, lorsque l’on entend un morceau associé à un moment chargé d’émotion positive comme négative. Par ailleurs, ses bienfaits sur la réduction de l’anxiété et la douleur ont été démontrés en 2011, par la chercheuse américaine Joke Bradt, professeur d’art thérapie à l’université Drexel (Philadelphie), auprès de personnes atteintes de cancer. Cette approche pourrait se révéler un complément intéressant aux traitements classiques. Pour conclure sur une note hautement joyeuse, la musicothérapie fait son entrée dans les services de néonatologie, pour les prématurés, afin de pallier à un environnement de réanimation perçu comme très agressif. Comme pour la préparation à la naissance, cette approche contribue à un mieux -être. Selon des chercheurs de l’université de Kaohsiung à Taiwan, la musicothérapie pourrait en effet réduire le stress psychologique chez les femmes enceintes. Des bienfaits auxquels s’ajoute une dimension plus psychologique, selon la psychanalyste Edith Lecourt : « Elle permet aussi d’établir une communication unique et privilégiée entre la mère et son enfant ».

Retour à l’harmonie avec le son !

En musicothérapie, un nouveau courant émerge, davantage axé sur le son, cette fois. Les concerts de bols tibétains, taoïstes, ou en cristal, fleurissent, tandis que s’ouvrent de nouveaux cabinets « d’harmonisation au diapason ». Un phénomène qui s’inscrit peut-être dans une vision énergétique et vibratoire de l’être, en vogue aujourd’hui. « Plus qu’un simple instrument de musique, le bol taoïste possèderait en effet des vertus thérapeutiques, par la production de fréquences harmoniques variées, » explique Catherine Darbord, sonothérapeute, et spécialiste de chant harmonique. C’est également le cas des autres bols, à quelques nuances près. La séance de sonothérapie s’apparente cette fois à un massage sonore. « J’invite les personnes à un voyage relaxant aux sons des bols tibétains ou cristal, et à s’abandonner à un massage vibratoire », explique Isabelle Haugmard, sonothérapeute. Les instruments peuvent être posés autour et sur le corps, ou bien joués en mouvement autour de la personne. Ici pas de méthode à suivre, juste une invitation à s’ouvrir à l’écoute des sons pour un voyage intérieur, au cœur de soi, et de son corps.

Le processus thérapeutique est toujours identique : « L’onde agit sur le corps comme régulateur de notre énergie vitale. Quand elle rencontre une zone de tension, cette musique peut même devenir très agaçante, il faut respirer », poursuit Catherine Darbord. Comment expliquer ce phénomène ? Le son agit à différents niveaux, à la fois sur le cerveau, notre métabolisme et les cellules. « Le son est vibration. Une vibration qui est acheminée vers le tympan, puis transmise à l’oreille interne, qui la transforme en énergie électrique avant de l’envoyer au cortex cérébral par les fibres nerveuses. Ces signaux sont alors décodés et interprétés par le cerveau », détaille Isabelle Haugmard. Le bol tibétain, par exemple, produit un son dit « linéaire », qui nous met en ondes alpha, comme nombre de pratiques méditatives. D’où ses vertus extrêmement relaxantes. Les bols de cristal, eux, par leur composition en quartz pur, résonnent avec la silice de notre organisme pour renforcer notre métabolisme. Cet aspect de régénération « cellulaire » a été mis en évidence par Fabien Maman, musicien renommé, acupuncteur et fondateur de l’Académie internationale du son, qui utilise le diapason pour stimuler des points clés situés sur les douze méridiens d’acupuncture. Par ailleurs, des recherches menées à l’université Paris VI Jussieu avec la biologiste du CNRS Hélène Grimal, ont établi que les cellules humaines changeaient de forme et de couleur quand on leur prodiguait un son. Et si la médecine vibratoire ou thérapie du son, s’avérait la médecine de demain ?

Source : www.inrees.com

L’Espoir Contre la Dyslexie

L'Espoir Contre la DyslexieL’Espoir Contre la Dyslexie : le cerveau des musiciens permet d’imaginer de nouveaux traitements.

Selon une étude menée par des chercheurs de l’Université hébraïque de Jérusalem, la musique aiderait les enfants dyslexiques à réduire leurs déficiences au niveau de la perception auditive et de la mémoire dite de travail. En outre, cette étude permet d’en savoir un peu plus sur le fonctionnement du cerveau humain.

Atlantico : Il existe différentes formes de dyslexies. Pour la plus courante, les enfants peinent à établir une relation entre les lettres et les sons. Cela explique-t-il pourquoi les musiciens – qui par définition, ont une excellente perception auditive – sont très rarement dyslexiques ?

Hervé Platel : C’est une hypothèse très souvent proposée. La musique aurait un effet « boostant » sur la perception auditive, qui aiderait à la création de la conscience phonologique, c’est-à-dire la capacité à percevoir correctement les différents sons du langage. Ainsi, la musique diminuerait les effets de la dyslexie même s’il est compliqué de généraliser, car cette dernière revêt plusieurs formes et intensités selon les individus.

L’étude de l’Université hébraïque de Jérusalem va dans ce sens. En effet, les musiciens sujets à des troubles dyslexiques – des troubles de la lecture, en l’occurrence – ayant participé à l’étude ont des troubles moins sévères que les non musiciens. Autrement dit, cette étude n’a pas permis de trouver des musiciens qui sont autant dyslexiques que des dyslexiques non musiciens.

Mais demeure une petite ambigüité avec cette étude : on ne sait pas dans quelle mesure la population étudiée est sujette à une dyslexie « améliorée » par le fait d’avoir suivi des études de musique, ou s’il s’agit de musiciens qui ne parviennent pas à être de bons musiciens parce qu’ils sont un peu dyslexiques.

Il existe d’ailleurs des cas célèbres de musiciens dyslexiques dans leur jeunesse, selon leurs dires, comme John Lennon ou encore le violoniste Niguel Kennedy, connu pour son interprétation des « Quatre saisons » de Vivaldi.

Qu’est-ce que cette étude nous apprend, d’une manière générale, sur le fonctionnement du cerveau et, en particulier, sur l’apprentissage de la lecture ?

D’abord, pourquoi il y aurait moins de musiciens dyslexiques, ou comment la musique pourrait améliorer l’audition ou la lecture ? Il existe plusieurs hypothèses que cette étude a très bien montrées.

Premièrement, la musique améliore la discrimination perceptive des sons, c’est-à-dire qu’en apprenant la musique, on entraîne son oreille à notamment distinguer la hauteur des sons de manière fine ; et sans doute cela peut-il contribuer à acquérir une meilleure conscience phonologique.

Ensuite, la musique pourrait aider à l’apprentissage de la lecture. En effet les musiciens ont l’habitude de lire des partitions, partitions qui se lisent autant de gauche à droite (comme en français) que de bas en haut (pour distinguer la hauteur des sons). La musique impose dont une stratégie d’exploration visuelle à la fois horizontale et verticale qui aiderait les enfants à décoder les signes du langage. Or souvent les enfants dyslexiques n’ont pas une bonne stratégie de décodage des signes graphiques : leurs yeux ont tendance à trop aller vers la droite.

Enfin, l’apprentissage de la musique, c’est aussi beaucoup d’apprentissage rythmique et séquentiel. Autrement dit, c’est être capable de mémoriser et de reproduire des séquences rythmiques – et mélodiques –, ce qui stimule la mémoire, et en particulier la mémoire de travail. Il s’agit de la mémoire qui permet de retenir temporairement une information, le temps dont on en a besoin. C’est par exemple retenir un numéro de téléphone, le temps de le noter. C’est cette mémoire de travail qui pose le plus de problèmes aux musiciens dyslexiques : ils sont aussi « mauvais » que les dyslexiques non musiciens sur les exercices de mémoire de travail.

Cette déficience de la mémoire de travail est liée au travail de l’aire préfrontale gauche, dite « de Broca ». Cette région cérébrale est cruciale dans le langage, à la fois pour l’articulation et le traitement séquentiel du langage. Les études de neuro-imagerie montrent que si on fait faire des tâches perceptives de mémoire, verbales ou musicales à des sujets musiciens ou non musiciens, la région cérébrale qui s’active de manière commune est cette aire « de Broca ». La question est maintenant de savoir ce qui est commun aux tâches de perceptions verbales et musicales permettant de stimuler en commun l’aire de Broca : on peut penser que c’est l’aspect séquentiel (ou syntaxique pour certains scientifiques), qui dans le langage et la musique est commun.

L’apprentissage de la musique peut-il être, de ce point de vue, une méthode efficace pour soigner la dyslexie ?

Il existe de nombreux travaux allant dans ce sens. On peut mentionner ceux d’une équipe française basée à Marseille et dirigée par Mireille Besson. Cette équipe propose des ateliers musicaux aux enfants dyslexiques qui, selon elle, permettent d’augmenter la perception phonologique.

La littérature met en avant le fait que la musique est bénéfique car elle stimule ce qui fait défaut chez le dyslexique à plusieurs niveaux :

– au niveau de la perception : hauteur des sons, mais aussi la capacité de pouvoir isoler les différentes syllabes ou phonèmes ;

– au niveau de la mémoire de travail : traiter séquentiellement l’information et pouvoir maintenir des bouts d’informations de manière temporaire et pertinente. Il semblerait que c’est surtout à ce second niveau que les enfants dyslexiques rencontrent des difficultés.

Mais à l’heure actuelle, on ne possède pas de chiffres « d’efficacité » de la musique sur les enfants dyslexiques. D’autant plus que la population dyslexique est hétérogène : il existe plusieurs types, plusieurs intensités, et la dyslexie ne s’exprime pas forcément sur le même plan selon les individus (pour une partie, elle peut s’exprimer davantage sur le plan auditif et pour une autre, sur l’aspect visuel). C’est pourquoi il n’existe pas seulement un exercice-type. Et c’est sans doute aussi pour cela que la musique est intéressante, en complément bien sûr d’un suivi orthophonique. Les orthophonistes incluent d’ailleurs des jeux musicaux pour les dyslexiques.

Source : www.atlantico.fr

La Musicothérapie, une Pratique Pleine d’Espoir

La Musicothérapie, une Pratique Pleine d'EspoirAntidépresseur naturel, protection contre le vieillissement, aide pour retrouver la parole, espoir contre la maladie d’Alzheimer… Les vertus de la musique et l’efficacité de la musicothérapie sur le cerveau sont de plus en plus reconnus par le corps scientifique et médical. Enquête.

Nous sommes tous des « experts de la musique », capables de choisir intuitivement l’accord parfait qui viendra clore une phrase musicale. Notre cerveau préfère la consonance à la dissonance. Nous sommes aussi des danseurs. La musique rythmique a une résonance immédiate sur notre système nerveux et active presque instantanément notre système moteur. Les bébés chantonnent avant même de parler et les petits enfants se mettent à gigoter lorsqu’ils entendent une musique entraînante. Mais les primates aussi vocalisent pour bercer leurs petits, et les perroquets ne peuvent s’empêcher de danser et de secouer la tête en cadence.
Qu’en déduire scientifiquement ? Les recherches génétiques menées ces dernières années et l’apport des neurosciences permettent d’approfondir notre connaissance du cerveau et font naître de grands espoirs dans le domaine de la santé. Elles tendent notamment aujourd’hui à démontrer que nous possédons un « cerveau musicien » et qu’il n’est pas improbable que nous ayons exploité ce cerveau avant même d’accéder à la parole. La plupart des réseaux neuronaux qui permettent l’analyse de la musique par le cerveau côtoient en effet les réseaux du langage. Avec surprise, les chercheurs ont constaté que, suite à un accident cérébral, les déficits de perception de la musique et du langage sont parfois dissociés. Il n’est ainsi pas rare qu’un musicien devenu aphasique continue de jouer et composer. C’est la preuve que langage et musique, bien que proches, restent relativement indépendants dans le cerveau.

Une aide pour retrouver la parole
« C’est intéressant en rééducation, car on peut stimuler par la musique les régions du langage qui sont déficientes. Cela permet de contourner un peu le problème », explique Hervé Platel, professeur de neuropsychologie à l’Université de Caen. La thérapie mélodique et rythmée, couramment utilisée par les orthophonistes, permet de désinhiber la parole des personnes aphasiques : la musique fait office de béquille, offrant un support rythmique et mélodique qui favorise la prononciation.

Un antidépresseur naturel
De la même façon, la musique peut soutenir le pas des malades atteints de Parkinson, qui, en pratiquant la danse, parviennent à mieux contrôler leurs mouvements. Plus surprenant, l’écoute passive de musique produit des effets cognitifs : une étude a montré qu’une écoute quotidienne favorise une récupération significative de la mémoire verbale et de l’attention chez les patients victimes d’AVC. De plus, ceux-ci sont moins sujets aux états dépressifs ou de confusion.
« La musique active la zone de la récompense et du plaisir », explique le neurologue Pierre Lemarquis. « Le cerveau sécrète de la dopamine et des endorphines, qui donnent envie de vivre. En écoutant de la musique, vous secrétez aussi de la morphine, qui apaise la douleur. Sous cet angle, la musique s’apparente vraiment à un médicament », détaille-t-il.
Des études ont montré que les différentes composantes de la musique (rythme, timbre, hauteur) engageaient des régions cérébrales distinctes. Ce caractère « diffus » de la musique dans le cerveau, explique en partie la préservation des compétences musicales dans nombre de pathologies neurologiques.
Les IRM réalisés chez les musiciens montrent que la musique stimule le cerveau au niveau des hippocampes. « L’hippocampe est la structure d’entrée de la mémoire », explique Hervé Platel. « Dans le cerveau, la tête de l’hippocampe touche l’amygdale [dans la partie frontale du lobe temporal], une région très importante dans la gestion des émotions. Les deux vont ensemble. Et la musique joue sur tous ces niveaux : elle stimule de manière conjointe les réseaux des émotions, les réseaux de la mémoire, du langage et les régions de la motricité. » C’est ce que le chercheur surnomme joliment « la symphonie neuronale ».
Sur les IRM, le cerveau des musiciens s’illumine. « Je ne connais aucun autre média qui produise autant de stimulations dans autant de réseaux cérébraux en même temps ! », s’émerveille Hervé Platel. Le chercheur a placé la mémoire et la musique au cœur de ses recherches. Là encore, les stimuli musicaux agissent à plusieurs niveaux : « Quand on écoute de la musique, on fait fonctionner toutes nos mémoires. Or, il y a des aspects de la mémoire que l’on connaît encore mal : notamment la manière dont une expérience de la vie sensorielle s’imprime dans le cerveau », explique Hervé Platel.

Un accès direct aux souvenirs
La musique, ancrée à différents niveaux de la mémoire, a justement le pouvoir singulier de faire ressurgir l’émotion du passé. « Le souvenir est prisonnier dans les plis du cerveau comme dans un sac, avec les émotions qui lui ont donné naissance. On ne peut pas y accéder en temps normal », détaille le neurologue Pierre Lemarquis. « Mais en écoutant certaines musiques familières, on va retrouver l’émotion et le souvenir va ensuite sortir intact. Cette mémoire débarrassée du langage est une mémoire du corps et de l’émotion. Elle est beaucoup plus solide. »
Le cadre des maladies neurologiques, et plus particulièrement des maladies neurodégénératives, se révèle donc très pertinent pour mieux comprendre les effets de la musique sur la mémoire. Pierre Lemarquis raconte l’histoire bouleversante d’un patient atteint d’un Alzheimer déjà avancé : celui-ci ne reconnaissait plus sa femme, ni ses filles. Ces dernières ont alors l’idée d’amener la vieille clarinette de leur père lors d’une consultation avec le neurologue. Dans le cabinet de Pierre Lemarquis, l’homme se saisit naturellement de son instrument, et, retrouvant son assurance d’ancien musicien, entonne un air de Mozart. À la fin du morceau, le patient se souvient du nom de son village natal et son discours se fait plus fluide. Puis, s’approchant tout près du neurologue, il lui glisse : « Comme ça vous savez… je suis un peu là encore ».

Un espoir contre la maladie d’Alzheimer
À Caen, les chercheurs se sont intéressés à des patients atteints d’Alzheimer, et présentant des troubles massifs de la mémoire, qui apprenaient pourtant des chants nouveaux et étaient capables de les produire longtemps après. « C’est la démonstration qu’il y a des apprentissages possibles chez ces patients », affirme Hervé Platel. « Pendant longtemps, on a eu le sentiment que, dans cette pathologie, il n’y avait plus d’encodage de ce qui avait été vécu. On sait désormais qu’un patient atteint d’Alzheimer continue à mémoriser les perceptions, les sensations de ce qu’il vit, même s’il n’est pas capable d’en rendre compte. »
La musicothérapie permet d’accompagner ces patients, en stimulant les zones intactes de leur mémoire. « On ne va pas soigner la maladie d’Alzheimer, ni faire repousser des neurones avec des chansons », tempère Francis Eustache, directeur d’une unité de recherche de l’Inserm au CHU de Caen. « Mais on peut stimuler la cognition, et redonner une vie affective et sociale à ces personnes en les faisant chanter, peindre ensemble. » Ces découvertes ont amené une réflexion sur la prise en charge, incitant les soignants à abandonner les activités « occupationnelles » classiques pour aider ces malades à sortir de leur apathie.

Une protection contre le vieillissement
Les chercheurs s’intéressent également aux effets de la musique sur la « réserve cognitive » du patient en bonne santé. « La réserve cognitive, c’est le patrimoine que l’on constitue tout au long de sa vie, qui va nous permettre de résister aux effets physiologiques de l’âge et de retarder les signes cliniques de certaines maladies du cerveau », détaille Francis Eustache. La musique, en sollicitant l’intellect et la concentration, développe-t-elle la plasticité cérébrale ? Pour le savoir, les chercheurs tentent de percer les mystères de l’hippocampe, l’une des zones du système limbique, dans laquelle les neurones se développent tout au long de la vie. La musique pourrait bien accélérer indirectement cette neurogénèse : des expériences menées sur des souris et des rats soumis à des stimuli musicaux montrent que la production de neurones est augmentée dans leurs hippocampes. « Mais on ne sait toujours pas précisément ce qui produit cet effet neurostimulant », pointe Hervé Platel. La réflexion reste donc ouverte sur cet aspect « mystérieux et magique » de la musique.

Les « amusiques » et le Che
Signes distinctifs : ils chantent faux, ont des difficultés à entendre une fausse note, ou présentent une véritable aversion pour la musique. Près d’une personne sur vingt serait atteinte d’amusie congénitale. Che Guevara est le plus célèbre d’entre eux. Selon une étude publiée en mai par deux équipes du centre de recherche en neurosciences de Lyon, les amusiques présentent un traitement altéré du son dans deux régions cérébrales. À cause de cette anomalie, le signal nerveux produit par la musique se propage moins vite dans leur cerveau et altère leur perception des hauteurs.

Source : www.lavie.fr

Cabinet de Musicothérapie Sandrine Bedu